Hành động của vị khách lạ mặt khiến mọi người đều xúc động và khâm phục