Chẳng may mắc bệnh ung thư, chàng nhạc sĩ 20 tuổi kết nối với 'thế giới tâm linh' và kỳ tích xuất hi